podaci za

kontakt

kontaktirajte nas

adresa

BLINDO Co d.o.o. Mostar, Biskupa Čule b.b. (zgrada “SPAJALICA”)

tel

+387 (0)63 311-518

email

igor@nullblindo.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 8h – 15.30h

administrativni podaci

BLINDO Co d.o.o. Mostar
Županijski sud Mostar, Rj. broj: 1-10354

ID broj: 4227183120009
PDV broj: 227183120009

UniCredit Bank d.d. Mostar: 3381002201127902

Scroll to Top
Scroll to Top